Wyrazy współczucia..

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci małżonki naszego drogiego Kolegi.

Z wielkim żalem prosimy Cię Marcinie, przyjmij nasze najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

Koledzy z KŁ Hejnał