Obwód

mapa obwodu


Północna granica obwodu biegnie w kierunku wschodnim drogą Tuchów – Zalasowa, od styku z szosą Tuchów – Tarnów w przysiółku Przedmieście Górne, przez przysiółek Zamośniki do Zalasowej i szosy Tarnów – Ryglice i dalej drogą Zalasowa – Lubcza do drogi odchodzącej do osiedla Pusta Góra (przed Wolą Lubecką). Stąd droga tą na południe i południowy wschód, przez przysiółek Lipie Małe do drogi Wola Lubecka  –  Kowalowa i dalej granica obwodu biegnie na południe do Kowalowej i szosy Ryglice – Jodłowa. Stąd granica obwodu biegnie na zachód drogą Jodłowa – Ryglice – Tuchów, od Kowalowej, przez Joniny, Ryglice do Uniszowej i styku z drogą do Jodłówki Tuchowskiej. Odtąd granica biegnie lokalną droga na południe przez  Górę Uniszowską, Ratówki do szosy Lubaczowa – Żurowa, we wschodnim skraju wsi Jodłówka Tuchowska. Tu granica skręca na południowy zachód i skręciwszy jeszcze na północ dochodzi do osiedla Nosalowa. Stąd granica obwodu biegnie południowo wschodnią granicą gminy Gromnik, do szosy Golanka – Rzepiennik Strzyżewski i szosą tą w kierunku północno wschodnim przez Rzepiennik Marciszewski do mostu na  rzece  Biała, Zachodnia granica obwodu biegnie rzeką Biała, od styku z drogą Gromnik – Biecz w dół jej biegu do przecięcia się z drogą Tuchów – Tarnów, a następnie z drogą  Tuchów – Tarnów, w kierunku północnym do skrzyżowania z drogą do  Zalasowej i punktu początkowego.