Odszedł Kol. Stanisław Zając

Z żalem zawiadamiamy, że w wieku 90-u lat do Krainy Wiecznych Łowów odszedł Kolega Stanisław Zając.

Kolega był wieloletnim i zasłużonym Członkiem naszego Koła. W ramach decyzji ostatniego Walnego Zgromadzenia Członków Koła, mianowany Honorowym Członkiem Koła.

Kolega Stanisław odszedł od nas 21 stycznia 2024.

NIECH MU KNIEJA SZUMI WIECZNIE.

Podsumowanie Walnego Zgromadzenia Koła Łowieckiego „Hejnał” – 2023

12 maja 2023 roku, w domku myśliwskim, odbyło się ważne Walne Zgromadzenie członków Koła Łowieckiego „Hejnał”. Spotkanie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy i było okazją do podsumowania dotychczasowej kadencji Zarządu oraz podjęcia istotnych decyzji dotyczących przyszłości Koła.

Po przedstawieniu sprawozdania finansowego oraz działalności Koła w minionym okresie, członkowie udzielili obecnemu Zarządowi absolutorium, co stanowiło wyraz uznania dla ich pracy. Informujemy, że na kolejną kadencję zostali wybrani obecni członkowie Zarządu: Bogdan Płachno, Andrzej Leń, Paweł Szarkowicz oraz Wacław Cichy. Serdecznie gratulujemy im ponownego wyboru i życzymy owocnej pracy na rzecz rozwoju Koła.

Podczas zgromadzenia powołano również skład Komisji Rewizyjnej, która będzie odpowiedzialna za monitorowanie prawidłowości działania Koła. W skład tej komisji weszli: Jacek Świerczek, Bogdan Drwal oraz Grzegorz Szyba. Gratulujemy powołanych członkom i życzymy im owocnej pracy w ramach kontroli i sprawozdawczości.

Podczas spotkania poruszono ważne kwestie dotyczące przyszłości Koła Łowieckiego „Hejnał”. Omawiano i podjęto głosowanie nad uchwałą długoterminową, która określiła strategiczne cele i kierunki działania na nadchodzące lata. Ta decyzja pomoże Kołu skuteczniej rozwijać swoją działalność i realizować misję ochrony przyrody.

Ponadto, przedstawiono propozycje wniosków o odznaczenia z okazji 100-lecia Polskiego Związku Łowieckiego. Te zaszczytne wyróżnienia mają na celu uhonorowanie członków Koła za ich wkład w promowanie i kultywowanie tradycji myślistwa. Wniosek ten zostanie przedstawiony Polskiemu Związkowi Łowieckiemu dla dalszych procedur.

Walne Zgromadzenie Koła Łowieckiego „Hejnał” było nie tylko okazją do podsumowania i wyborów, ale również do integracji i wspólnego spędzenia czasu w miłej atmosferze. Ponadto zostało wykonane zdjęcie pamiątkowe Członków Koła z okazji mającej się ukazać niebawem Kroniki Okręgu tarnowskiego PZŁ na 100-lecie PZŁ. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział i aktywne zaangażowanie w życie Koła.

 

Życzymy Zarządowi, Komisji Rewizyjnej oraz wszystkim członkom Koła Łowieckiego „Hejnał” powodzenia w realizacji celów oraz niezapomnianych przygód w polowaniach oraz dalszej pasji do myślistwa. Niech Wasza praca przyczynia się do ochrony dzikiej przyrody i kultywowania piękna naszego krajobrazu.

 

Z myśliwskim pozdrowieniem,

Koło Łowieckie „Hejnał”

Organizacja WZ

W związku z planowanym wykonaniem fotografii członków koła, która będzie umieszczona w monografii koła, zarząd prosi Kolegów o przybycie na Walne Zgromadzenie w mundurze organizacyjnym PZŁ a osoby, które w żaden sposób nie mogą tego dopełnić – w stonowanym ubraniu w kolorze zielonym.

Sekretarz KŁ Hejnał – Wacław Cichy

Walne Zgromadzenie 2023

Zgodnie z ZAWIADOMIENIEM.

Uniszowa, 05.04.2023. 

Zarząd KŁ Hejnał w Tarnowie zawiadaia, że w dniu 12 maja 2023 r. (piątek) o godz. 17:30 w domku myśliwskim „Hejnałówka” w Uniszowej 89, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Hejnał”.