Category Archives: ważne

Trening strzelecki – FIUK 2021

Zarząd Koła informuje, że w dniu 27.06.2021 w godzinie 9:00 na strzelnicy myśliwskiej Fiuk zaplanowany jest trening strzelecki dla członków naszego Koła.

Obecność wszystkich kolegów obowiązkowa. Opiekunów stażystów odbywających staż w naszym Kole, obliguje się do poinformowania swoich podopiecznych o zaplanowanym treningu oraz obowiązkowego uczestnictwa w nim.

Przypomina się ponadto o dostarczeniu do Kol. Łowczego kart pracy za miniony sezon łowiecki.

Łowczy – Andrzej Leń

Darz bór.

Informacje o pogrzebie Kol. Czesława Święs

Szanowni Państwo.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę 14 listopada o godzinie 12:00 na Cmentarzu Komunalnym w Tarnowie – „Krzyż”. Msza Święta pogrzebowa celebrowana będzie w kaplicy cmentarnej.

Ostatnie pożegnanie Kolegi Czesława odbędzie się przy udziale Pocztu Sztandarowego w pełnym ceremoniale łowieckim.

W obecnej chwili nie obowiązują żadne obostrzenia dotyczące uczestnictwa w pogrzebie na Cmentarzu w Krzyżu – poza standardowym obowiązkowym zachowaniem bezpiecznej odległości oraz zakrywaniem ust i nosa. Restrykcje zachowamy wewnątrz kaplicy, gdzie zgromadzi się jedynie najbliższa rodzina zmarłego.

Odszedł Kolega Czesław Święs

Szanowni!

Z ogromnym żalem zawiadamiam, że odszedł dziś od nas, nasz Kolega Czesław Święs.

Czesław był Członkiem Polskiego Związku Łowieckiego od niemal czterdziestu lat, pochodził z rodziny z tradycjami łowieckimi. Emerytowany zawodowy Żołnierz Wojska Polskiego. Wychowawca i wprowadzający wielu znakomitych myśliwych. Wieloletni członek Zarządu Koła Łowieckiego „Hejnał”, Komisji Rewizyjnych, członek Okręgowych Komisji problemowych, były Członek Sądu Łowieckiego przy Radzie Okręgowej w Tarnowie. Odznaczony Złotym Medalem Zasługi Łowieckiej.

Wspaniały, ponad wszystko rodzinny, kochający Człowiek i nasz wielki Kolega.

Niech mu knieja szumi wiecznie.

 

Żegnaj Kolego, Tato..