Historia

Historia Koła rozpoczyna się 03.12.1968 roku w Powiatowym Sztabie Wojskowym. Wtedy to z inicjatywy miłośników łowiectwa – żołnierzy i leśników odbyło się posiedzenie, na którym powołano do istnienia WKŁ „Hejnał” nr 189.

W zebraniu założycielskim uczestniczyli:

 • Mjr Przeździecki Leszek – wybrany później na Przewodniczącego Zarządu
 • Kpt. Zając Jan – wybrany na skarbnika koła
 • Kpt Solarz Edward – wybrany na sekretarza koła
 • Leśniczy Krupa Kazimierz – wybrany na łowczego koła
 • Mjr Krawczyk Tadeusz – wybrany do Komisji Rewizyjnej
 • Mjr Starzyński Mieczysław – jw.
 • Por. Skórski Wiktor – jw.
 • Mjr Różak Henryk
 • Kpt. Leszczyński Władysław

Grono kandydatów reprezentowali:

 • P.Płk Daciuk Feliks
 • P.Płk Strama Mieczysław
 • Kpt. Anacki Wiktor

Razem 12 założycieli.

W roku 1969 koło otrzymuje w dzierżawę tereny w obwodzie nr 26, a następnie 54 o pow. 3650 ha, będące w administracji LP N-ctwa Gromnik.

Pierwszy plan łowiecki sporządzony w sezonie 67/70:

 • sarna rogacz – 1 szt.,
 • sarna koza – 2 szt.,
 • dzik – 1 szt., bażant – 10 szt.

Jednak pierwszą sarnę odstrzelono dopiero w sezonie łowieckim 70/71 a pierwszego rogacza pozyskano w sezonie 73/74.

Pierwsze lata to okres szczególnie wytężonej pracy w trudnej działalności gospodarczej, tym bardziej, że od 1973 roku koło dzierżawi obwód nr 62 – później 64 o powierzchni 4138 ha czyli łącznie około 8000 ha.

Na chwilę obecną po połączeniu obwodów i regulacji granic, powierzchnia naszego łowiska wynosi łącznie 6861 ha powierzchni użytkowej nr obwodu 128.

Lata 1973 – 2010 to wysiłek kolejnych pokoleń myśliwych realizujących trudny program rozwoju łowiska.

W naszym kole prowadzimy jednocześnie dwie gospodarki: łowiecką a także rybacką. Koło dzierżawi 3 stawy rybackie od Urzędu Miasta i Gminy Ryglice. Stawy te, przy dużym udziale kolegów myśliwych, zostały zagospodarowane a zarazem stworzyły solidne podstawy finansowe naszego koła.

Zwierzęta zawsze były czczone przez naszych przodków i utożsamiane z bóstwami. Również i dzisiaj stanowią chlubę naszego łowiska. W naszym bogatym w bukiew i żołędzie lesie chętnie znajdują ostoję dziki, jelenie, sporo jest saren, lisów, kun a także zwierzyny drobnej, tj. bażantów, zajęcy, kaczek czy gołębi grzywaczy.

Dlatego też prowadzimy całoroczne dokarmianie zwierzyny w paśnikach i podsypach a ponadto uprawiamy poletka łowieckie. Wykonano też liczne lizawki, gdzie wykładane są bryłki soli dla zwierzyny polnej. Zabiegi hodowlano ochronne prowadzone w łowisku pozwalają utrzymać dobre stany zwierzyny, dlatego też po 40-tu latach gospodarki plan łowiecki na rok 2010 przedstawiał się następująco:

 • sarna rogacz – 24 szt.
 • sarna koza – 9 szt.
 • dzik – 25 szt.
 • jeleń byk – 3 szt.
 • łania – 1 szt.
 • bażant – 80 szt.
 • kaczka – 20 szt.

Koło „HEJNAŁ” przywiązuje dużą wagę do wychowywania swoich członków w duchu poszanowania etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich.

Ostatnie lata to okres dobrej współpracy zarządu z władzami samorządowymi i administracja lasów państwowych. Oprócz rzetelnie prowadzonej gospodarki, koło poszczycić się może również osiągnięciami w kultywowaniu tradycji i zwyczajów łowieckich, co widać na każdym polowaniu. Co roku organizujemy polowania Hubertowskie, Wigilijne i Noworoczne. Kazde z tych spotkań zakończone jest tradycyjną biesiadą a w Wigilię łamiemy się tradycyjnie opłatkiem i składamy sobie życzenia.

Z okazji 35-lecia koła rozpoczęto długo oczekiwaną budowę domku myśliwskiego w uroczysku Uniszowa. Budowla ta miała być uwieńczeniem pracy wszystkich kolegów i poprzednich zarządów a także chlubą i wizytówka naszego koła. Pomimo skromnych możliwości finansowych i dużych trudności organizacyjnych, ani przez chwilę nie zwątpiliśmy, że może się nam nie udać i jak widać mieliśmy rację.

Na dzień dzisiejszy koło „HEJNAŁ” zrzesza 36 członków z czego 31 myśliwych posiada uprawnienia selekcjonerskie. Posiadamy w swoich szeregach myśliwych odznaczonych srebrnymi i brązowymi medalami za zasługi w łowiectwie. Kolegów posiadających klasę mistrzowską, jak również instruktorów strzelectwa sportowego. Przyjaciół, którzy pełnili ważne funkcje w Wojewódzkiej Radzie Łowieckiej.

Zasług nazwisk funkcji nie sposób tu dzisiaj wszystkich wymienić. Dlatego też dorobek 40-lecia i osiągnięcia tego okresu pozwalają na dozę optymizmu, że tak jak w przeszłości dzięki zaangażowaniu i wysiłkowi wszystkich członków koła, nasze pola, knieje oraz stawy będą darzyły obficie.

 

Wykaz osób pełniących funkcje w Zarządzie w KŁ „Hejnał” w Tarnowie
 Lp. Funkcję Prezesa pełnili:

w okresie

od do
  1. Przeździecki Leszek 03.12.1968 29.09.1970
  2. Krawczyk Tadeusz 29.09.1970 27.06.1980
  3. Skowron Józef 27.06.1980 21.02.1981
  4. Solarz Edward 21.02.1981 12.04.1985
  5. Zych Józef 12.04.1985 07.04.1990
  6. Zając Stanisław 07.04.1990 11.04.1993
  7. Zych Józef 11.04.1993 03.07.1998
  8. Błaszkiewicz Jan 03.07.1998 30.04.2000
  9. Płachno Bogdan 30.04.2000 nadal
Lp. Funkcję Łowczego pełnili:

w okresie

od do
  1. Krupa Kazimierz 03.12.1968 13.02.1970
  2. Anacki Wiktor 13.02.1970 25.10.1972
  3. Chrabąszcz Marian 25.10.1972 17.08.1973
  4. Hadas Józef 17.08.1973 02.04.1976
  5. Anacki Wiktor 02.04.1976 07.05.1977
  6. Zając Stanisław 07.05.1977 29.04.1987
  7. Pobłocki Roman 29.04.1987 03.07.1997
  8. Leń Andrzej 03.07.1997 nadal
Lp. Funkcję Sekretarza pełnili:

w okresie

od do
  1. Solarz Edward 03.12.1968 29.09.1970
  2. Chrabąszcz Marian 29.09.1970 26.02.1972
  3. Solarz Edward 26.02.1972 25.10.1972
  4. Mialik Stanisław 25.10.1972 23.05.1975
  5. Chrabąszcz Marian 23.05.1975 22.01.1977
  6. Kmieć Jan 22.01.1977 08.04.1978
  7. Krawczyk Lech 08.04.1978 11.09.1980
  8. Solarz Edward 11.09.1980 21.02.1981
  9. Zych Józef 21.02.1981 12.04.1985
10. Kawa Ryszard 12.04.1985 29.04.1987
11. Damian Wiesław 29.04.1987 07.04.1990
12. Kawa Ryszard 07.04.1990 28.08.1993
13. Święs Czesław 29.08.1993 30.04.2000
14. Jacher Wojciech 30.04.2000 03.2015
Lp. Funkcję Skarbnika pełnili:

w okresie

od do
  1. Zając Jan 03.12.1968 13.02.1970
  2. Chrabąszcz Marian 13.02.1970 29.09.1970
  3. Skórski Wiktor 29.09.1970 25.09.1971
  4. Zając Stanisław 25.09.1971 02.04.1976
  5. Damian Wiesław 02.04.1976 08.10.1977
  6. Petrecki Antoni 08.10.1977 08.04.1978
  7. Golba Józef 08.04.1978 30.04.2000
  8. Święs Czesław 30.04.2000 26.04.2002
  9. Golba Paweł 26.04.2002 28.04.2007
10. Szarkowicz Paweł 28.04.2007 nadal

 

Wykaz osób pełniących funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej w KŁ „Hejnał”
Lp. Funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej pełnili:

w okresie

od do
  1. Starzyński Mieczysław 03.12.1968 26.02.1972
  2. Błaszkiewicz Zbigniew 26.02.1972 01.02.1974
  3. Skórski Wiktor 01.02.1974 02.04.1976
  4. Starzyński Mieczysław 02.04.1976 21.02.1981
  5. Bobek Rudolf 21.02.1981 25.04.1982
  6. Starzyński Mieczysław 25.04.1982 12.04.1985
  7. Błaszkiewicz Jan 12.04.1985 29.04.1987
  8. Skórski Bogusław 29.04.1987 22.09.1989
  9. Zając Stanisław 22.09.1989 07.04.1990
10. Kwapniewski Stanisław 07.04.1990 17.04.1993
11. Błaszkiewicz Jan 17.04.1993 29.04.1996
12. Wójcik Jan 29.04.1996 30.04.2000
13. Zych Józef 30.04.2000 20.10.2000
14. Krawczyk Lech 20.10.2000 20.11.2004
15. Zając Stanisław 20.11.2004 30.04.2005
16. Święs Czesław 30.04.2005 17.10.2009
17 Rząsa Jan 17.10.2009 01.05.2010
18. Wrona Jan 01.05.2010 nadal

 DARZ BÓR