Zebranie – walne Zgromadzenie 2022

Zarząd Koła Łowieckiego  „Hejnał” w Tarnowie zawiadamia, że w dniu 20 maja 2022 r. o godzinie 17:00 w domku myśliwskim w Uniszowej, odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Koła łowieckiego „Hejnał”.

Darz Bór
Sekretarz
Wacław Cichy