Szkody łowieckie.

Szanowni Państwo.

Przypominamy, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, szkody łowieckie zgłaszamy w formie pisemnej – na odpowiednim formularzu/druku – za pośrednictwem poczty, listem poleconym „za potwierdzeniem odbioru”.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz bór!