Plan prac gospodarczych niezbędnych do wykonania w sezonie 2013/2014

Plan prac gospodarczych 2013/2014

Kliknij poniżej w  Read the rest of this entry aby otworzyć.

  1. W miesiącach maj, czerwiec każdy z zespołów ma wykonać po trzy podwyżki wolno stojące. Powyższe podwyżki będą rozstawiane w okresie letnio – jesiennym w pobliżu upraw wielohektarowych.
  1. W miesiącach wrzesień, październik budowa karmników dla bażantów, oraz dokonanie podsypów. Każdy z zespołów ma do wykonania po siedem paśników.

UWAGA:

W przypadku budowy podwyżek zbiórka kolegów  każda sobota w  wymienionych miesiącach, przy domku Uniszowa  godz. 9:00.
Do budowy paśników  zbiórka kolegów w każdą sobotę wrzesień, październik w Ryglicach na stawach godz. 9:00

   Obecność wszystkich Kolegów obowiązkowa.