Plan dokarmiania zwierzyny drobnej w sezonie łowieckim 2013/2014

Plan dokarmiania 2013-2014

Kliknij poniżej w  Read the rest of this entry aby otworzyć.

MIESIĄC LISTOPAD I MARZEC – CAŁY OBWÓD (minimum  trzy razy w miesiącu co 10 dni )       MIESIĄC GRUDZIEŃ – CAŁY OBWÓD
(minimum trzy razy w miesiącu co 10 dni )      
  1. Kol. Bogdan Płachno
  2. Kol. Jan Błaszkiewicz
  3. Kol. Lech Krawczyk
  4. Kol. Paweł Bulzak
  5. Kol. Jacek Baran
  6. Kol. Tomasz Tyrka
  7. Kol. Józef Mikrut
  8. Kol. Grzegorz Mikrut
  9. Kol. Jan Wrona
  10. Kol. Kazimierz Duran
 1. Kol. Andrzej Leń
 2. Kol. Czesław Święs
 3. Kol. Robert  Janik
 4. Kol. Zbigniew Orzechowski
 5. kol. Jan Rząsa
 6. Kol. Grzegorz Szyba
 7. Kol. Zdzisław Szyba
 8. Kol. Wacław Cichy
 9. Kol. Radosław Święs
  MIESIĄC STYCZEŃ – CAŁY OBWÓD
(minimum trzy razy w miesiącu co 10 dni)         
MIESIĄC LUTY – CAŁY OBWÓD
(minimum trzy razy w miesiącu co 10 dni)      
 1. Kol. Paweł Szarkowicz
 2. Kol . Rudolf Bobek
 3. Kol. Marcin Golba
 4. Kol. Dariusz Januś
 5. Kol.  Stanisław Kwapniewski
 6. Kol. Andrzej Mądel
 7. Kol. Krzysztof Pędrak
 8. Kol. Kazimierz Ryba
 9. Kol. Edward Solarz
 1. Kol. Wojciech Jacher
 2. Kol. Stanisław Chajec
 3. Kol. Robert Dziuba
 4. Kol. Stanisław Grzybek
 5. Kol. Marek Grzybek
 6. Kol. Andrzej Pawłowicz]
 7. Kol. Leszek Plebanek
 8. Kol. Leszek Sikorski
 9. Kol. Stanisław Zając

       UWAGA:


Dokarmianie ptactwa ma odbywać się bez broni. Karmę wydaje kolega Wojciech Jacher. Pobierający paszę ma obowiązek dokonać wpisu do ewidencji rozchodu paszy, która znajduje się w magazynie paszowym.
W przypadku uciążliwej zimy należy zwiększyć częstotliwość dokarmiania.         

  Zarząd