Życzenia świąteczne!

Samych magicznych i rodzinnych chwil, przeżytych zdrowo i szczęśliwie. W zbliżającym się Nowym Roku 2017 wielu sukcesów zawodowych a na niwie łowieckiej niech Wam Bór Darzy.

Życzy Koło Łowieckie „HEJNAŁ”


Darz Bór