Category Archives: Bez kategorii

Jubileusz 45-lecia i nadanie sztandaru

Jubileusz 45 – lecia obchodzili myśliwi z koła łowieckiego „Hejnał” w Tarnowie. Były odznaczenia i sztandar, który jest wyrazem uznania dla dotychczasowych osiągnięć, a także codziennej działalności w duchu poszanowania etyki, tradycji i zwyczajów łowieckich. Koło powstało na początku grudnia 1968r. z inicjatywy miłośników łowiectwa – żołnierzy i leśników, a już w 1969r. otrzymuje w dzierżawę tereny w obwodzie nr 26, a następnie 54 o pow. 3650 ha, będące w administracji nadleśnictwa Gromnik. Obecnie po połączeniu obwodów i regulacji granic, powierzchnia łowiska wynosi łącznie 6861ha. W kole prowadzona jest jednocześnie gospodarka łowiecka i rybacka.
Z okazji jubileuszu w kościele parafialnym w Ryglicach odprawiona została uroczysta msza święta przez , księdza proboszcza Franciszka Kuczka i kapelana myśliwych okręgu PZŁ Tarnów Jana Ćwika. W trakcie mszy dokonano poświęcenia sztandaru koła.
Następnie w nowo otwartym pensjonacie w Zalasowej odbyła się część oficjalna, na którą przybyli zaproszeni goście: poseł Michał Wojtkiewicz, starosta tarnowski – Roman Łucarz, burmistrz Ryglic – Teresa Połoska, Nadleśniczy Nadleśnictwa Gromnik – Eugeniusz Piech, Przewodniczący Rady Miasta Ryglice – Grzegorz Wojtanowski, prezes Okręgowej Rady Łowieckiej Henryk Gąsior, łowczy okręgowy PZŁ w Tarnowie – Krzysztof Łazowski, myśliwi zaprzyjaźnionych kół i członkowie koła „Hejnał” z rodzinami. Koło otrzymało sztandar, jako wyraz bardzo dobrze prowadzonej działalności i kultywowanie tradycji myśliwskich. Następnie wręczono odznaczenia dla myśliwych z koła Hejnał”. Srebrne medale PZŁ otrzymali: Bogdan Płachno – prezes koła, Andrzej Leń – łowczy , Wojciech Jacher – sekretarz. Brązowe medale PZŁ otrzymali : Paweł Szarkowicz – skarbnik i Tomasz Tyrka. Uroczystości zakończyła biesiada myśliwska podczas, której wszyscy bawili się doskonale – do białego rana.
Zwierzęta zawsze były czczone przez naszych przodków i utożsamiane z bóstwami. Również i dzisiaj stanowią chlubę naszego łowiska. W naszym bogatym w bukiew i żołędzie lesie chętnie znajdują ostoję dziki, jelenie, sporo jest saren, lisów, kun, a także zwierzyny drobnej, tj. bażantów, zajęcy, kaczek czy gołębi grzywaczy. Obfitość ta mobilizuje nas do całorocznego dokarmiania zwierzyny w paśnikach i podsypach, uprawiania poletek łowieckich czy wykonywania lizawek – podkreślił prezes koła Bogdan Płachno. Ostatnie lata to również okres dobrej współpracy zarządu z władzami samorządowymi i administracją lasów państwowych. Oprócz rzetelnie prowadzonej gospodarki, koło poszczycić się może również osiągnięciami w kultywowaniu tradycji i zwyczajów łowieckich, co widać na każdym polowaniu. Co roku organizowane są polowania: Hubertowskie, Wigilijne, Noworoczne i planowe.
Z okazji 35-lecia koła rozpoczęto długo oczekiwaną budowę domku myśliwskiego w uroczysku Uniszowa, który oddano do użytku po 5 latach z okazji jubileuszu 40 – lecia. Budowla ta jest zwieńczeniem pracy wszystkich myśliwych a także chlubą i wizytówką koła. Obecnie koło „HEJNAŁ” zrzesza 36 członków z czego 31 myśliwych posiada uprawnienia selekcjonerskie, wielu z nich jest odznaczonych złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za zasługi w łowiectwie, wielu posiada klasę mistrzowską, jak również są instruktorami strzelectwa sportowego.

Darz Bór Bogdan P.